THÔNG TIN GIÁ VÀNG

(ĐƠN VỊ: VNĐ/CHỈ)

22/08/2019

Loại Vàng Mua Vào Bán Ra

Các loại đá quý nổi bật

Phân Loại Sản Phẩm

ĐÁ QUÝ BÌNH DÂN

(Từ 0 -10 triệu)

ĐÁ QUÝ TẦM TRUNG

(Từ 10 -30 triệu)

ĐÁ QUÝ CAO CẤP

(Từ 30 -100 triệu)

ĐÁ QUÝ THƯỢNG HẠNG

(Trên 100 triệu)

tin tức mới nhất