WhatsApp
Phone
Whatsapp

Hướng Dẫn: Thêm Số Điện Thoại Vào Danh Bạ Của Điện Thoại Của Bạn. Sau Đó Mở Whatapps Lên Và Gửi Cho Chúng Tôi Thông Qua Ứng Dụng.

Hotline Whatapps:

0933429968
Phone

Chú ý: Chăm sóc khách hàng 1 & 2 luôn hỗ trợ các bạn 24/7. Riêng Hotline cửa tiệm sẽ làm việc từ 8:30 - 19:30.

Chăm Sóc Khách Hàng 1: 0933429968 Chăm Sóc Khách Hàng 2: 0933429968 Hotline Cửa Tiệm HCM: (028) 355 666 47 (Gặp Chi)